Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Zmiana w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Polanowie w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Od 1 lutego 2023r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie nie jest już podwykonawcą realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, której wykonawcami są szpitale.

Od lutego 2023r. dla mieszkańców naszej gminy zadeklarowanych do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie została stworzona możliwość uzyskania świadczeń medycznych w stanach nagłych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych dodatkowo w soboty, niedziele i święta podczas dyżuru lekarza i pielęgniarki w godzinach 9.00 – 13.00 w siedzibie ZOZ Polanów.

Zakres udzielania tych świadczeń jest ograniczony do porady lekarskiej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych.

Świadczenia zdrowotne w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej finansowanej przez NFZ realizują:

 1. Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7:

–  dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia, Pawilon Dziecięcy,  numer telefonu – 94 34 88 536, 94 34 88 537 tel. kom. 519 010 067

– dla dorosłych, w budynku w którym działają Poradnie Specjalistyczne, numer telefonu 94 34 88 982

 1. Szpital Powiatowy w Sławnie, ul. 1 Pułku Ułanów 9, tel. 59 810 63 50
 2. Szpital Miejski w Miastku, ul. Generała Wybickiego 30, tel. 59 857 09 17

Załączniki:

 1. Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach NFZ:

https://www.nfz-szczecin.pl/qgbru_nocna_i_swiateczna_opieka_zdrowotna.htm?PHPSESSID=2ea89f0889fa88b42e391560f2d637ad

 1. Informacja Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

https://www.swk.med.pl/jednostki-medyczne/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna

 1. Informacja Szpitala Powiatowego w Sławnie

https://szpital-slawno.pl/jednostki-szpitala/nocna-i-swiateczna-opieka-szpitalna/

 1. Informacja Szpitala Miejskiego w Miastku https://szpitalmiastko.pl/dokumenty/NOCNA%20I%20SWIATECZNA%20OPIEKA%20ZDROWOTNA.pdf

——————————————————————————————————————————–

UWAGA !!!

Nocna i świąteczną opieka zdrowotna –aktualizacja

 

Od 01-02-2023 w dni powszednie od godziny 18:00 dnia danego do godziny 08:00 dnia następnego Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie nie udziela porad w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Najbliższym miejscem udzielania świadczeń jest Szpital Wojewódzki w Koszalinie

 • świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym numer telefonu 94 34 88 536, 94 34 88 537 tel. kom. 519 010 067;

 • świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dorosłych realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku którym działają Poradnie Specjalistyczne numer telefonu 94 34 88 982.

Podmiotami leczniczymi oprócz Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie które udzielają świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej są:

 • Szpital Miejski w Miastku numer telefonu 59 857 09 17 ;

 • Szpital w Sławnie numer telefonu 59 810 63 50.

W dni ustawowo wolne tj; sobota, niedziela oraz święta, przyjęcia stacjonarne lekarza w Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie realizowane będą dla pacjentów zdeklarowanych do tutejszej przychodni od godziny 09:00 do godziny 13:00.

W nagłych przypadkach proszę dzwonić pod numer 999.

 

——————————————————————————————————————————–
UWAGA!!!

Od dnia 01.01.2023r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie nie udziela porad w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie od godz. 18:00 dnia danego do godz. 8:00 dnia następnego.

 

Od 01-01-2023 w dni powszednie od godziny 18:00 dnia danego do godziny 08:00 dnia następnego Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie nie udziela porad w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Najbliższym miejscem udzielania świadczeń jest Szpital Wojewódzki w Koszalinie

 • świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym numer telefonu

94 34 88 536, 94 34 88 537 tel. kom. 519 010 067;

 • świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dorosłych realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku którym działają Poradnie Specjalistyczne numer telefonu

94 34 88 982.

Szpital Miejski w Miastku numer telefonu 59 857 09 17 ;

Szpital w Sławnie numer telefonu 59 810 63 50

W dni ustawowo wolne tj; sobota, niedziela oraz święta, udzielanie świadczeń w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będą realizowane od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Przyjęcia stacjonarne lekarza w dni ustawowo wolne w Przychodni w godzinach 9:00-12:00 oraz 17:00-18:00.

W pozostałych godzinach możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnym jest możliwa po uprzedniej konsultacji z lekarzem dyżurującym -teleporada pod numerem telefonu 600 440 999

W nagłych przypadkach proszę dzwonić pod numer 999.

 

Szpital Wojewódzki Koszalin

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w Pawilonie Dziecięcym.

Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla dorosłych realizowane są przy ul. Chałubińskiego 7, w budynku „C”, w którym działają Poradnie Specjalistyczne.

 

Kontakt telefoniczny:

Dzieci:

Tel. 94 34 88 536;

94 34 88 537

Tel. kom. 519 010 067

Kontakt telefoniczny:

Dorośli:

Rejestracja 94/ 34 88 982

Gabinet pielęgniarek 94/ 34 88 270

Gabinet lekarski 94/ 34 88 490

 

Czy lekarz pracujący w Nocnej Opiece Chorych (NOCH) ma obowiązek stwierdzania zgonu i wypisywania kart zgonu? Przecież nie zna pacjenta, jego historii, i chorób?

Zasadą jest, że zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza leczącego chorego podczas ostatniej choroby1. Lekarz ten, znając swojego pacjenta, jest najlepiej zorientowany na temat stanu jego zdrowia i chorób mogących być przyczyną śmierci. Jednakże w przypadku niemożności dopełnienia czynności przez lekarza leczącego chorego podczas ostatniej choroby, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić po oględzinach dokonywanych przez innego lekarza (w tym lekarza pracującego w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej (NPL) lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę (tzw. koronera).

Przepisy określają okoliczności, w których lekarz pracujący w NPL ma obowiązek stwierdzania zgonu i wypisywania kart zgonu. Dzieję się tak w przypadku, gdy:

1. nie ma lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich (pacjent od miesiąca nie był u żadnego lekarza), bądź

2. lekarz taki mieszka w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo

3. z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania (np. gdy zgon nastąpi w piątek po 18.00, to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pracuje dopiero od poniedziałku od 8.00). W wyżej wymienionych okolicznościach kartę zgonu wystawia inny lekarz:

• lekarz, który stwierdził zgon, będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania (tj. lekarz pogotowia, lekarz POZ na wizycie domowej od poniedziałku do piątku w godzinach zakontraktowanych przez Fundusz, tj. od 8.00 do 18.00);

• lekarz zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki (tj. lekarz sprawujący opiekę nad rejonem, z którego pochodzi wezwanie w przypadku tzw. wyjazdowej NPL). Jeżeli lekarza pracującego w wyjazdowej NPL wezwano do przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, w których następstwie nastąpił zgon podczas jego obecności, wówczas lekarz ten jest obowiązany do stwierdzenia zgonu, jeżeli udzielił świadczenia zdrowotnego choremu tuż przed jego śmiercią. Jeżeli w skład zespołu wyjazdowego pogotowia nie wchodzi lekarz, to ratownik medyczny albo pielęgniarka upoważnieni są do wezwania do stwierdzenia zgonu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a po godz. 18.00 do 8.00 rano oraz w święta – lekarza pracującego w wyjazdowej NPL .