Pilny komunikat SP ZOZ

PILNY KOMUNIKAT SPZOZ

Od dnia 16.03.2020 do odwołania w Przychodni w Polanowie i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Żydowie nastąpi ograniczenie osobistych wizyt pacjentów w przychodni.

Wyjątkiem będą wizyty wyznaczone przez lekarza po udzieleniu TELEPORADY oraz w przypadku zagrożenia życia.

1. Wprowadzone zostały TELEPORADY udzielane w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w poradniach Chirurgicznej i Ginekologicznej w godzinach pracy poradni; tel. 94/31 88 399.

2. Zawieszone zostają działania profilaktyczne u dzieci i młodzieży: bilanse, wizyty profilaktyczne.

3. Wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Laboratorium analitycznego: w sprawie badań okresowo-kontrolnych (INR) i innych pilnych należy kontaktować się z personelem medycznym.

4. Pilne zastrzyki będą wykonywane po uprzedniej weryfikacji pacjenta na podstawie ankiety, z zachowaniem obowiązujących zasad pobytu w przychodni o czym poinformuje pracownik medyczny.

5. W trakcie pobytu w przychodni należy zachować odległość (co najmniej 1,5 m) od rozmówcy, przestrzegać zasad higieny odnośnie mycia i dezynfekcji rąk ( dozownik z płynem umieszczony jest przy wejściu głównym i bocznym). W przypadku objawów infekcji (kaszel) prosimy o założenie maseczki ochronnej.