Profilaktyka

Ogłoszenia PubliczneZespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie w chwili obecnej realizuje 4 programy profilaktyczne.

Program profilaktyki chorób układu krążenia wśród mieszkańców gminy Polanów.
Celem programu jest poprawa świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z chorób układu krążenia. Program jest skierowany do osób wieku 35,40,45,50,55.

Program profilaktyki gruźlicy.
Celem programu jest zmniejszenie ilości chorujących na gruźlicę i wczesne wykrywanie gruźlicy płuc. Program jest skierowany m.in. do:- osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z rozpoznana gruźlicą,- osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym lub narkomanią, bezdomny.Ocena dokonywana jest na podstawie ankiety a w przypadku stwierdzenia ryzyka zachorowania na gruźlicę pacjent zostaje skierowany do poradni specjalistycznej.

Program diabetologiczny.
Celem programu jest wydłużenie życia pacjentów z cukrzycą oraz poprawa jakości ich życia. Do programu są zaproszenia pacjenci z rozpoznana cukrzycą typu 1 i 2.Program wykrywania raka szyjki macicy.

Program wczesnego wykrywanie raka szyjki macicy.
Program jest kierowany do kobiet w wieku 25-59. Celem programu jest wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i zwalczanie chorób nowotworowych.