Ratownictwo Medyczne

Na terenie Polanowa dyżuruje całodobowo zespól ratownictwa medycznego typy „P” – będącym jednym z elementów Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespół składa się z lekarza dyżurnego, pielęgniarki systemu i kierowcy. Zespół stacjonuję przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie, przy ul. Bobolickiej 4. Rejon operacyjny tego zespołu stanowi obszar działania gminy Polanów i część gminy Sianów.
Pomieszczenie centrum dyspozytorskiego Pomocy Doraźnej wyposażone jest w łączność telefoniczną i radiową – służy ona do odbierania zgłoszeń z terenu oraz do kontaktu z zespołem wyjazdowym „P” znajdującym się poza bazą, jak i ze wszystkimi służbami specjalnymi tj. Strażą Pożarną, oraz Policją.
Aparaty telefoniczne podłączone pod linie alarmową są aparatami z systemem ISDN, czyli umożliwiają identyfikację numeru, z którego dzwoni się do pogotowia. Umożliwia to sprawdzenie wiarygodności i zasadności wezwania, a zmniejsza liczbę zgłoszeń bez potrzeby, które zdarzały się gdy wzywający pozostawał anonimowy. Do telefonów podłączony jest również automatyczny rejestrator zgłoszeń telefonicznych.

Dyspozytornia odbierająca wezwanie dla zespołu wyjazdowego została wyposażona w urządzenie służące do nagrywania wszystkich wezwań odbieranych przez dyspozytora. Numer pod którym można wezwać pogotowie to 606 780 785