Teleporady SP ZOZ

TELEPORADY SPZOZ

Przychodnia w Polanowie – Podstawowa Opieka Zdrowotna

Wnioski na e-recepty, weryfikacja zleconych badań:

k.materka@zozpolanow.pl

m.kleina@zozpolanow.pl

Pielęgniarki POZ tel. 690 990 236

Położna POZ: tel. 690 990 236

W ramach TELEPORADY Pacjent uzyskuje; e-receptę, poradę lekarską ze zleceniami, e-zwolnienia w przypadku uzasadnionych (dotyczy osób chorych ). Zdalnie lekarz może zweryfikować wyniki badań, również przesłane na adres mailowy, wypisać pilnie skierowanie.

Ze względu na ogromną ilość TELEPORAD, składanych wniosków na e-recepty okres oczekiwania na realizację zamówień wydłuża się (5-7 dni).

Ważne !

Jeśli masz objawy: gorączka, duszność, miałeś kontakt z osobą zakażoną, przebywałeś w kraju transmisji koronawirusa

NIE IDŹ DO PRZYCHODNI!

ZADZWOŃ!

  • skontaktuj się w ramach TELEPORADY z lekarzem, który przeprowadzi wywiad i poinformuje o dalszym postępowaniu;

  • powiadom telefonicznie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koszalinie tel. 694 493 767; 694 493 771;

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego w szpitalu tel. 94/34 88 458;

  • Zadzwoń pod numer 800 190 590 – bezpłatna linia NFZ.