Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie. ZOZ Polanów.

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków pacjentów

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach wykonawczych.

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie.

Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.

Pacjentów w sprawach skarg i wniosków dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przyjmują:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
w każdą środę w godzinach od 14:00 do 16:00

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
Infolinia tel. 225726042, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.
Sekcja Skarg i Wniosków, tel. 914251050, telefon/faks 914251052, e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.
Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 800190590 (pn. - pt. w godzinach od 9:00 do 21:00).

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie ul. Zwycięstwa 190, 75-950 Koszalin.
tel. 943425993 fax: 943489097, e-mail: izba@oipip-koszalin.org

Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie ul. Orzechowa 40, 75- 667 Koszalin.
tel. 943467360, fax 943467363, e-mail: biuro@oil.koszalin.pl

Metadane dokumentu
Autor dokumentu: Anna Pachorek
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-11-08 18:33:40