Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie. ZOZ Polanów.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zapraszamy do składania deklaracji w naszej przychodni - zostań naszym pacjentem.

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

Wybór należy tylko do Państwa!

Wszystkie formalności załatwiamy szybko i na miejscu. W celu dokonania wyboru należy wypełnić deklarację:

Podstawowa Opieka Zdrowotna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie: 943188399, 943188271 lub za pośrednictwem osób trzecich. Rejestracja czynna w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza:

 • decyduje o diagnostyce i sposobach leczenia,
 • kieruje pacjentów do poradni specjalistycznych w celu konsultacji lub przejęcia leczenia,
 • decyduje o objęciu leczeniem szpitalnym,
 • wnioskuje o leczenie uzdrowiskowe,
 • wnioskuje o niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
 • realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia (bilanse zdrowia),
 • odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych,
 • kieruje do zakładów opieki długoterminowej,
 • orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami
 • opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów objętych opieką lekarską w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej są:

Poradnia dla dzieci lek. Anna Pietrzak - pediatra
Punkt szczepień Małgorzata Szkołuda - pielęgniarka praktyki
Poradnia dla dorosłych lek. Marek Stachowicz - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Ewa Szemela-Jurczak - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Bogusław Krupa - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Monika Pieńkowska - specjalista chorób wewnetrzych
Gabinet zabiegowy Joanna Gwóźdź - pielęgniarka praktyki
W ramach działań promocji zdrowia w poradni lekarza rodzinnego realizowany jest program profilaktyki chorób układu krążenia. Programem objęci są pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50, 55 (wiek kalendarzowy), u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia.

E-RECEPTY

Zamówienia na recepty i e-recepty należy zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonów: 943188399, 943188271 w godzinach od 15:00 do 18:00.
Zamówienie można również przesyłać na adres e-mail: k.materka@zozpolanow.pl lub m.kleina@zozpolanow.pl

Dane niezbędne do wypisania recepty: imię nazwisko, numer pesel, dane lekarza rodzinnego, wykaz leków.
Metadane dokumentu
Autor dokumentu: Anna Pachorek
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-11-05 14:20:26
Data aktualizacji: 2023-12-11 13:36:56