Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie. ZOZ Polanów.

Programy profilaktyczne

Program profilakytyki gruźlicy

Program jest dla:

osób dorosłych z dotychczas nie rozpoznaną gruźlicą, ale z bezpośredniego kontaktu z chorym na gruźlicę, albo osób, u których stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:

 • bezrobocie
 • bezdomność
 • niepełnosprawność
 • obciążenie długotrwałą chorobą
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.

Cel programu:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę,
 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Kto i gdzie realizauje program?

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, pacjent powinien zgłosić się do pielęgniarki POZ, do której złożył deklarację wyboru.

Działania w ramach programu?

Pielęgniarka POZ przeprowadzi wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

Profilaktyka chorób układu krążenia

Do kogo kierowny jest program?

 • do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (które ukończyły wiek w danym roku kalendarzowym) i dotychczas nie rozpoznano u nich choroby układu krążenia oraz nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy,
 • albo osoby szczególnie obciążone czynnikami ryzyka, m.in.:
  • nadciśnienie tętnicze krwi,
  • podwyższone stężenie cholesterolu,
  • nadwaga lub otyłość,
  • palenie papierosów,
  • wiek powyżej 35 lat,
  • mężczyźni,
  • osoby obciążone genetycznie.

Cel programu?

 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka,
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
 • promocja zdrowego stylu życia czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej.

Kot i gdzie realizauje program?

Program jest realizowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie.
Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy, że pacjent zgłosi się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Działania w ramach programu?

Lekarz przeprowadza wywiad i kieruje na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazuje, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

 • ponownego badania za 5 lat,
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
 • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
 • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.
Metadane dokumentu
Autor dokumentu: Anna Pachorek
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-11-07 20:40:30
Data aktualizacji: 2023-12-04 10:26:18