Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie. ZOZ Polanów.

Opieka pielęgniarki środowiskowej

Opieka środowiskowa w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowana jest przez pielęgniarki rodzinne i położne rodzinne. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pielęgniarki POZ sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do nich pacjentami realizując (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. Wykonuje zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta, pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.

Położna POZ sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Sprawuje opiekę na kobietą na każdym etapie jej życia – w ciąży, w połogu, w okresie dorastania i menopauzy, w zdrowiu i w chorobie. Nad kobietą w ciąży sprawuje opiekę położniczą prowadząc edukację, przygotowuje kobiety do porodu. Począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzi edukację przedporodową. Po porodzie położna opiekuje się kobietą w okresie połogu (czyli do 42 dnia po porodzie) i noworodkiem bez względu na płeć dziecka do ukończenia drugiego miesiąca życia.

W ramach działań promocji zdrowia w pielęgniarki rodzinne realizują program profilaktyki gruźlicy. Program adresowany jest do wszystkich podopiecznych którzy ukończyli 18 rok życia, a których w wywiadzie nie rozpoznano gruźlicy.

Do dyspozycji pacjentów objętych opieką pielęgniarską i położniczą w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej są:

  • mgr Katarzyna Piotrowska - położna
  • Iza Lewandowska - pielęgniarka rodzinna
  • Danuta Rodzik - pielęgniarka rodzinna
Metadane dokumentu
Autor dokumentu: Anna Pachorek
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2023-11-06 19:39:00
Data aktualizacji: 2023-11-20 18:48:00